อังครินทร์ ปิมแปง

Licensed Professional Counselor

อังครินทร์ ปิมแปง หรือชื่อเล่นว่าติ๊ก เป็นคนจังหวัดเชียงราย และได้มาศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช) หลังจากที่ติ๊กจบการศึกษาที่มช. ติ๊กได้เข้าร่วมงานพันธกิจกับองค์กรวายแวม หรือ Youth With A Mission (YWAM) ที่เกาะเมาอี รัฐฮาวายเป็นเวลา 5 ปีทำงานกับเยาวชนในโรงเรียนฝึกและสร้างสาวกของพระเยซู หลังจากนั้นในปี 2010 ติ๊กได้ย้ายกลับมาที่เชียงใหม่ และได้ทำงานกับสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติที่สอนด้านวัฒนธรรมไทยและระบบนิเวศน์ให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆจากประเทศอเมริกา ต่อมาในปี 2016 ติ๊กได้รับทุน Billy Graham Scholarship เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านสุขภาพจิต และการให้คำปรึกษา ที่วิทยาลัยวีทตั้น รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้วยความตระหนักถึงความจำเป็นและทรัพยากรที่มีจำกัดในงานทางด้านสุขภาพจิตนี้ ติ๊กจึงตั้งใจที่จะเป็นอาสาสมัครกับทางมูลนิธิจิตรักษ์เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ เยียวยา ส่งต่อความหวัง และสร้างความตระหนักในเรื่องสุขภาพจิตให้กับบุคคลและสังคม

ติ๊กเป็นผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพที่ได้รับการจดทะเบียนใบประกอบวิชาชีพจาก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การศึกษา

  • Master of Arts in Clinical Mental Health Counseling, 2018, Wheaton College, Wheaton, IL, USA
  • Bachelor of Arts in English, 2003, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

ใบประกอบวิชาชีพ

  • U.S National Counselor Certification (NCC)
  • Licensed Professional Counselor (LPC)

ประสบการณ์และความสนใจในการให้คำปรึกษา

  • การให้คำปรึกษารายบุคคล
  • การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
  • การเติบโตต่างวัฒนธรรม/การปรับตัวต่างวัฒนธรรม