ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกแบบใส่ใจสมองโดยอ้างอิงจากหลักวิทยาศาสตร์และหนังสือ “เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ใช้สมองทั้ง 2 ด้าน : The Whole-Brain Child” และ เรียนรู้เรื่องการสร้างระเบียบวินัยให้แก่เด็ก

วิทยากร คุณโซลวาย ฟรีโวลด์ และ คุณท๊อด แครมลิช ผู้ให้คำปรึกษาจากมูลนิธิจิตรักษ์ และ ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562
เวลา 9.00น. -16.00น.
มูลนิธิจิตรักษ์ ตำบลท่าศาลา

ค่าลงทะเบียน 300 บาท/ท่าน (รวมอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง)
** รับจำนวน 25 ท่าน **

หมายเหตุ : การอบรมช่วงเช้าเป็นภาษาอังกฤษและมีการแปลไทย
สมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เบอร์ 053-262-236 หรือ [email protected]