ปวีณา วุฒิธา

Development Director of Thai Clinical Services, Professional Registered Counselor

หญิงมีประสบการณ์การสอนมา 12 ปีและชอบในการสอนมากก่อนที่จะเปลี่ยนวิชาชีพมาทำงานด้านการให้คำปรึกษา หญิงได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อด้านการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย ทอร์ช ทรินิตี้ ในกรุงโซล ประเทศเกาหลี เนื่องจากรับรู้ว่างานทางด้านการให้คำปรึกษาและงานทางด้านสุขภาพจิตเป็นที่ต้องการมากแต่ยังมีคนที่ทำด้านนี้น้อยอยู่จึงตัดสินใจมาเป็นอาสาสมัครที่มูลนิธิจิตรักษ์หญิงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความหวัง และการเยียวยาไปสู่คนอื่น และสังคม หญิงเป็นผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพที่ได้รับการจดทะเบียนกับสมาคมการให้คำปรึกษาจากประเทศสิงคโปร์ นอกเหนือจากการให้คำปรึกษาแล้ว หญิงทำหน้าที่ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาการให้คำปรึกษาไทยให้กับมูลนิธิด้วย

การศึกษา

  • Registerd Counselor from Singapore Association for Counseling
  • Master of Art in Christian Counseling, professional track, 2013, Torch Trinity Graduate University in Seoul, Korea
  • Bachelor of Art in English, 2002, Payap University, Chiang Mai, Thailand

ประสบการณ์และความสนใจในการให้คำปรึกษา

  • การให้คำปรึกษารายบุคคล
  • บาดแผลทางใจ (Traumas) (ผ่านการอบรมการบำบัดด้วยวิธีแบบ EMDR)
  • การให้คำปรึกษาคู่สมรส
  • การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
  • กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนไทย