พรรณวดี เจียมศิริ

Certified Counselor (เจ้าหน้าที่ไม่เต็มเวลา)

พรรณวดี เจียมศิริ หรือแอม เกิดและโตที่กรุงเทพ ต่อมาแอมมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อและใช้ชีวิตที่เมือง พอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอนเป็นเวลา 9 ปี (ช่วงปี 2000-2009) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แอมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก แอมสังเกตเห็นว่าส่วนตัวขอบเรียนรู้สำนวนใหม่ๆที่น่าสนใจ

หลังจากแอมกลับมาเมืองไทยในปี 2009 แอมได้ทำงานที่โรงเรียนานาชาติแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ประมาณสามปี ก่อนตัดสินใจมาเชียงใหม่ เพื่อทำงานอาสาสมัครที่มูลนิธิจิตรักษ์ ในเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2012

ปัจจุบันแอมได้รับการรับรองในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาโดย U.S. National Board for Certified Counselors (NBCC) ในช่วงเวลาที่ได้ทำงานที่มูลนิธิฯ แอมมีความสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของสมองที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อมโยงของเส้นประสาท (neuroplasticity), ทฤษฎีความผูกพันในผู้ใหญ่ (adult attachment), การให้คำปรึกษาที่เน้นประสบกาณ์ที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้เป็นการส่วนตัว (experiential therapy) โดยใช้ศิลปะหรือการเล่าเรื่องราวผ่านการเล่นในถาดทราย (using art and sandtray in therapy) แอมให้คำปรึกษาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเน้นการให้คำปรึกษากับผู้ใหญ่

การศึกษา

 • MA (Master Of Arts) in Counseling 2008, Western Seminary, Portland, Oregon, USA
 • BA (Bachelor of Arts) Supply Chain Management and Psychology 2004, Portland State University, Portland, Oregon, USA
 • BA (Bachelor of Business Administration) Finance and Banking 1996, Assumption University, Bangkok, Thailand

ใบประกอบวิชาชีพ

 • U.S. National Counselor Certification (May 2015)

การอบรมเฉพาะด้าน

 • Strengths Finder
 • แบบประเมินของ Cerny-Smith (Cerny-Smith Assessment)

ประสบการณ์และความสนใจในการให้คำปรึกษา

 • การให้คำปรึกษารายบุคคล
 • การปรับตัวต่างวัฒนธรรม
 • ซึมเศร้าและวิตกกังวล
 • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิต
 • Debriefing (การสะท้อนคววามคิด ความรู้สึกต่องาน หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง)
 • การบำบัดด้วยการใช้ศิลปะ/การเล่นในถาดทราย