ห้องสมุด

ห้องสมุดของมูลนิธิจิตรักษ์มีไว้บริการสำหรับผู้ที่มารับคำปรึกษา โดยสามารถสืบค้นหารายการหนังสือออนไลน์ได้ โดยมีทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษในหัวข้อต่างๆ  ผู้ที่มารับคำปรึกษาสามารถยืมหนังสือได้เป็นเวลา 2 สัปดาห์