แบบประเมินการให้บริการ

ประสบการณ์ของคุณสำคัญมากสำหรับเรา

กรุณาใช้เวลาสักครู่ในการประเมินผลการรับบริการที่มูลนิธิจิตรักษ์
กรุณาประเมินการเข้ารับบริการโดยการเลือกตัวเลขที่เหมาะสมกับคำถามดังต่อไปนี้

ระดับความพึงพอใจ
 • NA: ไม่มีความเห็น
 • 1: ไม่พอใจมาก
 • 2: ไม่พอใจ
 • 3: พอใจ
 • 4: พอใจมาก
 • 5: พอใจมากที่สุด

  ชื่อผู้ให้คำปรึกษา (กรุณากรอก)

  ชื่อผู้รับคำปรึกษา (ไม่เปิดเผยก็ได้)

  มีความสะดวกในการนัดหมาย
  NA12345

  มีความสะดวกในการบริจาค
  NA12345

  เป้าหมายในการรับคำปรึกษาของฉันได้รับการตอบสนอง
  NA12345

  ประสบการณ์ในการเข้ารับการปรึกษามีประโยชน์ต่อฉัน
  NA12345

  ประสบการณ์ทั้งหมดโดยรวม
  NA12345

  ฉันจะแนะนำมูลนิธิจิตรักษ์ให้กับผู้อื่น
  NA12345

  ความคิดเห็นของคุณมีค่าต่อเรามาก กรุณากรอกความคิดเห็นสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณในการรับบริการที่มูลนิธิจิตรักษ์

  ฉันอนุญาตให้มูลนิธิจิตรักษ์เปิดเผยข้อมูลการประเมินของฉันเพื่อการตีพิมพ์ในการประชำสัมพันธ์มูลนิธิจิตรักษ์
  อนุญาตไม่อนุญาต

  * ข้อตกลงของมูลนิธิจิตรักษ์:
  ทางมูลนิธิจิตรักษ์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้ารับคำปรึกษา ชื่อของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ