แบบประเมินการให้บริการ

ประสบการณ์ของคุณสำคัญมากสำหรับเรา

กรุณาใช้เวลาสักครู่ในการประเมินผลการรับบริการที่มูลนิธิจิตรักษ์
กรุณาประเมินการเข้ารับบริการโดยการเลือกตัวเลขที่เหมาะสมกับคำถามดังต่อไปนี้

ระดับความพึงพอใจ
  • NA: ไม่มีความเห็น
  • 1: ไม่พอใจมาก
  • 2: ไม่พอใจ
  • 3: พอใจ
  • 4: พอใจมาก
  • 5: พอใจมากที่สุด

* ข้อตกลงของมูลนิธิจิตรักษ์:
ทางมูลนิธิจิตรักษ์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้ารับคำปรึกษา ชื่อของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ