ถวาย

คนที่ให้น้ำคนอื่นย่อมได้น้ำตอบแทน -สุภาษิต 11:25

 

ด้วยนโยบายการถวายสำหรับบริการต่างๆ ของมูลนิธิฯ จึงทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการของเราได้

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีความประสงค์ในการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของมูลนิธิจิตรักษ์ 

พันธกิจของมูลนิธิฯ ดำเนินงานผ่านเงินถวาย  ผู้ให้คำปรึกษาของมูลนิธิฯ เป็นอาสาสมัครที่ได้รับเงินสนับสนุนจากช่องทางอื่น และไม่ได้รับค่าตอบแทนจากมูลนิธิฯ 
ท่านสามารถถวายผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

เงินสด
บัตรเครดิต
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี มูลนิธิจิตรักษ์

  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ (ดอนจั่น)
    เลขที่ 070-1-45091-4
พร้อมเพย์ (PromptPay)
บัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) มูลนิธิจิตรักษ์

หมายเหตุุ :
หากท่านได้ทำการถวาย กรุณายืนยันการโอนเงินในแบบฟอร์มด้านขวามือนี้

ยืนยันการโอนเงิน