ถวาย

คนที่ให้น้ำคนอื่นย่อมได้น้ำตอบแทน -สุภาษิต 11:25

 

ด้วยนโยบายการถวายสำหรับบริการต่างๆ ของมูลนิธิฯ จึงทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการของเราได้

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีความประสงค์ในการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของมูลนิธิจิตรักษ์ 

พันธกิจของมูลนิธิฯ ดำเนินงานผ่านเงินถวาย  ผู้ให้คำปรึกษาของมูลนิธิฯ เป็นอาสาสมัครที่ได้รับเงินสนับสนุนจากช่องทางอื่น และไม่ได้รับค่าตอบแทนจากมูลนิธิฯ 
ท่านสามารถถวายผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

เงินสด
บัตรเครดิต
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี มูลนิธิจิตรักษ์

 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ (ดอนจั่น)
  เลขที่ 070-1-45091-4
พร้อมเพย์ (PromptPay)

บัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) มูลนิธิจิตรักษ์

หมายเหตุุ :
หากท่านได้ทำการโอนเงินบริจาค กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินไปยังอีเมล donati[email protected] พร้อมแจ้งความประสงค์ขอรับใบเสร็จจากมูลนิธิ ฯ

ยืนยันการโอนเงิน

  ยืนยันการถวายเพื่อ

  บริการการให้คำปรึกษาพันธกิจของมูลนิธิฯโครงการพิเศษ

  ชื่อ (*กรุณากรอก)

  นามสกุล (*กรุณากรอก)

  เบอร์ติดต่อ

  อีเมล

  ท่านต้องการใบเสร็จจากมูลนิธิฯ หรือไม่ (*กรุณากรอก)

  ต้องการไม่ต้องการ

  หากต้องการโปรดระบุรายละเอียดที่ต้องการเขียนในใบเสร็จ

  ช่องทางที่ต้องการให้ส่งใบเสร็จ

  อีเมลไปรษณีย์

  โปรดระบุที่อยู่อีเมล


  โปรดระบุที่อยู่สำหรับการส่งไปรณีย์