กรรมการมูลนิธิ

คณะกรรมการของมูลนิธิจิตรักษ์

คุณเจนจินดา ภาวะดี | ประธานมูลนิธิ

คุณเจนมีภาระใจและมุ่งมั่นในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในผู้หญิงและเด็กมาตั้งแต่จบการศึกษา ปัจจุบัน เธอเป็นนักสังคมสงเคราะห์อยู่ที่ Lift International โดยทำงานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณีและรับใช้ในฐานะผู้ประสานงานและที่ปรึกษาให้กับสภาคริสเตียนแห่งเอเชีย ด้วยวุฒิทางกฎหมาย ทำให้เธอมีโอกาสได้ทำงานให้กับ International Justice Mission (IJM) ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และเธอยังทำงานเป็นหัวหน้าในส่วนงานด้าน      สิทธิมนุษยชนให้กับสภาคริสตจักรในประเทศไทยและผู้ประสานงานให้กับมูลนิธิเด็กอีกด้วย

อาจารย์ปรินดา มะโนวงศ์ | รองประธานมูลนิธิ

อาจารย์ปรินดา มะโนวงศ์ รับใช้พระเจ้าในฐานะเป็นผู้อภิบาลฝ่ายคริสเตียนศึกษาคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 1994 และเป็นศิษยาภิบาลประจำของคริสตจักรฯ ในปี 2000 กระทั่งปัจจุบัน  เคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาเทศนาที่วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 2 ภาคการศึกษา ร่วมพันธกิจกับมูลนิธิจิตรักษ์ในฐานะกรรมการเมื่อปี 2019  มีลูกสาวสลิลลา อายุ 24 และลูกชายสหัสวรรษ อายุ 21

คุณนพดณ ดีรังสรรค์ | เหรัญญิก

คุณนพดณหรือคุณมาร์กมีประสบการณ์อย่างมากในด้านการศึกษาและธุรกิจ ผ่านการทำงานในฐานะ ผู้บริหารและตำแหน่งด้านการบริหารจัดการในองค์กรต่าง ๆ เช่น Samsung, Singapore Telecom, Future Electronics และ Golden Oil Cambodia ปัจจุบัน คุณมาร์กเป็นเจ้าของและผู้บริหาร OCC Coffee และ หัวหน้าของ Shine Foundation ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ให้เป็นผู้นำในงานรับใช้เพื่อยกระดับชุมชนของพวกเขาให้ดีขึ้นและเป็นพระพรให้กับเพื่อนบ้านและสังคมของพวกเขา

อ.มาร์กาเร็ต อุโฆษกุล | เลขานุการ

อ.มาร์กาเร็ตเป็นคนสัญชาติสิงคโปร์ ได้พำนักอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 25 ปี มีส่วนรับใช้ในงาน    คริสตจักรชุมชนเชียงใหม่ อาจารย์เป็นภรรยาของดร.ชัยยัณ อุโฆษกุล ทั้งสองต่างมีภาระใจที่จะช่วยคู่สมรสทั้งในการโค้ชก่อนแต่งงาน และการให้คำปรึกษาคู่แต่งงาน อ.มาร์กาเร็ตมีภาระใจที่อยากเห็นการพัฒนาทั้งในแนวทางและบุคลากรด้านการให้คำปรึกษาในสังคมไทย

 

คุณเกรซ ชิม | กรรมการ

คุณเกรซ ชิม เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้อำนวยการร่วมของมูลนิธิจิตรักษ์ เป็นระยะเวลา 7 ปี ปัจจุบัน เธอรับผิดชอบงานในตำแหน่ง Director of Global Advancement และนักบำบัดให้กับมูลนิธิจิตรักษ์ผ่านการทำงานทางไกลตั้งแต่ย้ายออกจากประเทศไทยในปี 2020 และเธอยังทำงานให้กับ Serve Globally ในตำแหน่ง Asia Regional Coordinator ทำหน้าที่นำและดูแลกลุ่มคนที่ทำงานระหว่างประเทศและสนับสนุนคู่มิตรภายในประเทศของพวกเขาทั่วทั้งเอเชีย คุณเกรซและคุณบ๊อบผู้เป็นสามีมีลูกด้วยกัน 3 คน เขาทั้งสองชื่นชอบการเดินป่า การท่องเที่ยว และการลิ้มลองเมนูอาหารใหม่ๆ