กรรมการมูลนิธิ

คณะกรรมการของมูลนิธิจิตรักษ์

ดร.ชุลีพรรณ ศรีสุนทร | ประธานกรรมการ

Ajahn Chuleephan has served as a faculty member at McGilvary College of Divinity for more than 30 years in the areas of Pastoral Theology, Christian Ethics, and Christianity and Buddhism. She is also an ordained minister of the Church of Christ in Thailand, working as a local pastor at Sontonpin Church in Mae Ai. Ajahn Chuleephan has served as Cornerstone’s board chairwoman since it began in 2006. She is also the proud mother of three sons.

นายทิโมธี ฮิบมา | รองประธานกรรมการ

Tim served as Executive Director and a counselor at Cornerstone for 9 years before returning to the US.  He is currently the President of the Narramore Christian Foundation, an organization that seeks to meet the psychological needs of underserved populations by providing communications, services, grants, and seminars based on the integration of psychology and Scripture.

นายนพดณ ดีรังสรรค์ | เหรัญญิก

Mark has extensive experience in the fields of education and business serving in director and managerial positions with organizations such as Samsung, Singapore Telecom, Future Electronics, and Golden Oil Cambodia.  He currently serves as the owner and director of OCC Coffee and the head of Shine Foundation which seeks to develop marginalized people groups as servant leaders to uplift their communities and to bless their neighbors and their lands.

นางมากาเร็ต อุโฆษกุล | เลขานุการ

Margaret has lived in Thailand over 20 years and currently serves as the administrator at Chiang Mai Community Church.  She is from Singapore and married to Dr. Chaiyun Ukosakul.  Together they have a passion to help couples through premarital and marital counseling.  Seeing the great need, her desire is to see more counseling resources developed for the Thai community.  She and Dr. Chaiyun are parents to beautiful twin daughters.

 

นายสมนึก จาริเพ็ญ | กรรมการ

Rev. Somnuk’s ministry career has focused on pastoral and education ministries. He currently serves as the Chairman of the Board of Committee on Ministry of Christian Life and Pastor Oversight for Church of Christ Thailand (CCT).  He also worked as the Director of Pastoral Ministry for 10 years with CCT.  In addition, he was a faculty member at McGilvary College of Divinity, pastored 2 rural churches, and taught at a Christian school.  His wife serves as a chaplain at Dara Academy School.  They are the proud parents of two children.

นางสาวเจนจินดา ภาวะดี | กรรมการ

Khun Jane has been working for and passionate about the human rights of women and children since she graduated from college.  She  is currently a social worker at Nvader under Family Connections Foundation, working against sex-trafficking.  She has also served as the Coordinator and Consultant at Christian Conference for Asia.  Her law degree gave her the opportunity to work with International Justice Mission (IJM) as a social worker.  In addition, she worked as the Head of Human Rights at Church of Christ Thailand and the Coordinator at Foundation for Children.

นายเดวิด อัลเลน | กรรมการ

คุณเดวิด เกิดที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี ซึ่งครอบครัวเป็นผู้รับใช้ที่นั้น และเติบโตในครอบครัวมิชชั่นนารี อยู่ที่ประเทศเกาหลีเป็นเวลา 16 ปี หลังจากนั้นย้ายกลับมาที่ประเทศอเมริกาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขา วิศวกรรม และระดับปริญญาโทในสาขา ปรัชญา คุณเดวิทได้มีโอกาสมารับใช้ที่ประเทศไทยในปี 2537 ในฐานะมิชชั่นนารีเป็นเวลา 25 ปี โดยเน้นในเรื่องการสร้างคริสตจักรในกลุ่มคนไทย และในตอนนี้ได้ทำงานรับใช้ในฐานะที่ปรึกษาของคริสตจักรระหว่างประเทศขององค์กร Mission Resource Network เพื่อช่วยเหลือ พัฒนาการเป็นผู้นำให้กับคริสตจักรที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งทั่วโลก