โปรแกรมงานอบรม สัมมนา และกิจกรรม

ในช่วงสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ อาจทำให้เรามีหลากหลายอารมณ์ความรู้สึก
วันนี้เลยอยากชวนทุกท่านมาร่วมถามคำถามเพื่อไขข้อข้องใจด้วยกันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตเพื่อเราจะได้เรียนรู้ เข้าใจ และรับมือหรือจัดการได้อย่างถูกต้อง
มาร่วมส่งคำถาม ข้อสงสัย เพื่อเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ

พันธกิจ

มูลนิธิจิตรักษ์  ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจิต และการให้ความรู้ตามหลักคริสเตียน
เพื่อเสริมสร้างความหวังและการเยียวยาที่มาจากพระเจ้าสู่สังคมไทย

พันธกิจ

มูลนิธิจิตรักษ์  ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจิต และการให้ความรู้ตามหลักคริสเตียน เพื่อเสริมสร้างความหวังและการเยียวยาที่มาจากพระเจ้าสู่สังคมไทย

พันธกิจ

มูลนิธิจิตรักษ์  ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจิต และการให้ความรู้ตามหลักคริสเตียน เพื่อเสริมสร้างความหวังและการเยียวยาที่มาจากพระเจ้าสู่สังคมไทย

รู้จักเราให้มากยิ่งขึ้น

ทำการนัดหมายหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

ตั้งอยู่ด้านหลังศูนย์การค้าพรอมเมนาดา

เรามุ่งมั่นในการให้บริการด้านสุขภาพจิต